Funderar man på att skaffa häst är det bara att gratulera då en härlig tid väntar. Dock är det som med alla djur en hel del att tänka på när man skaffar häst. Av den anledningen kommer här några nyttiga tips och råd inför hästköpet.Sto med fölDet första man bör göra innan man köper häst är att noga överväga det hela, gärna en extra gång eller två, eftersom det är ett stort åtagande att ta sig an en häst, både vad gäller engagemang och även rent kostnadsmässigt. En häst är ett stort djur som behöver mycket mat, varför kostnaderna för foder kan bli ganska stora.Innan köpet är det också viktigt att man ser till att hästen är veterinärbesiktigad på ett korrekt sätt. Ett bra tips är att som köpare själv välja veterinär för besiktning.Se också till att få ett köpekontrakt vid själva köpet och om möjligt kan det också vara bra att provrida hästen innan köpet.Viktigt är också att se till att hästen har ett så kallat hästpass, något som det dessutom är lag på. Har hästen fått sitt pass efter år 2009 skall den dessutom vara id-märkt.