Islandshästar är en hästras som från början faktiskt inte kan sägas härstamma från Island eftersom de första hästarna på Island kom med koloniseringen av Island på 800- och 900-talet.

Islandshästar på vägTroligtvis är det keltiska hästar som ligger till grund för Islandshästar, då många av de tidiga kolonisatörerna på Island kom från just Irland. Deras hästar blandades sedan upp med hästar från Norden och Storbritannien och på så sätt uppstod Islandshästen som en egen ras. På grund av risken för sjukdomsspridning tillåts en häst som en gång lämnat Island inte att återvända.

Islandshästar är inte bara populära på Island utan även på andra håll, bland annat i Sverige där det är den tredje mest populära rasen. Något som är utmärkande för Islandshästar är att de är mindre än andra hästar och endast mäter mellan 125 och 145 cm i mankhöjd. Trots detta kallas den ändå för häst och inte för ponny. Islandshästar är väldigt kända för milt och bra temperament men det är inte helt sant.

Visst är många islandshästar trevliga och lätta att ha och göra med, men de hästarna har hittat en trygg ledare och visat dem vad som är bra och dåligt beteende. Hästarna visar otrolig tillit till en bra ledare men kan bli nervösa och oroliga om ingen finns där att leda dem. En annan utmärkande sak för den här rasen är att de två extra gångarterna: passgång och tölt.

Passgång innebär att ena sidan, höger fram- och bakben rör sig framåt samtidigt och sedan rör sig vänster fram- och bakben samtidigt. Det skapar en väldigt elegant gång. Tölt är lik den vanliga skritten men med en stor skillnad. I en skritt har hästen nästan alltid tre ben i marken och ett lyft. I tölt är tre ben i lyften och ett ben i marken.